top of page

RECLAMACIÓ DESPESES HIPOTEQUES

Reclamació de les despeses de formalització d'Hipoteques

La Justícia Europea ha entès recentment, que segons el propi criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el termini per sol·licitar als bancs la devolució de les factures de notari, registre, gestió i taxació comença a córrer quan el client sap del seu caràcter abusiu i, per tant, nul. Així, s'obre la porta a ampliar el període de prescripció.

Fins ara, el termini per reclamar acabava el 23 de gener d'aquest any, quan es complien cinc anys des que el Tribunal Suprem va fixar doctrina i va assenyalar que les despeses s'havien de repartir entre el banc i el client. El Codi Civil preveu la prescripció en cinc anys. Segons les associacions de consumidors, aquest període s'havia d'estendre fins a l'abril perquè durant els tres mesos de confinament per la pandèmia COVID es van paralitzar els terminis administratius. Ara, el TJUE ha aclarit que el termini comença a córrer quan el consumidor coneix el caràcter abusiu de la clàusula contractual. També s' ha de tenir en compte si el client sap els seus drets i té temps suficient per preparar i interposar efectivament un recurs. Així, s'oposa igualment al fet que la restitució de les despeses prescrigui en deu anys a comptar des que es fa l'últim pagament de les despeses, en resposta a un cas a Espanya.

Poden reclamar tots aquells que van signar una hipoteca amb el seu banc abans de la Llei hipotecària de 2019 i van haver d'afrontar la factura del notari, gestoria, registre i taxació. El Tribunal Suprem (TS) va declarar aquesta clàusula abusiva establint la devolució del 50% de les despeses notarials i la totalitat de la resta. Les quantitats que van abonar els hipotecats de forma indeguda oscil·len entre 1.500 i 3.000 euros de mitjana.

En el cas d'hipoteques signades després de juny de 2019, són els bancs els que assumeixen les despeses de notaria i d'inscripció en el registre de la propietat, així com de la gestoria que s'encarregui dels tràmits, mentre que el consumidor s'ha de fer càrrec de les despeses de taxació de l'immoble i les còpies d'escriptura.

Si ho desitgeu podeu sol·licitar gratuïtament un pressupost per a formular la vostra reclamació de les despeses, el qual us remetrem en menys d'un minut.

bottom of page