top of page

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Administrem i gestionem comunitats de propietaris des de 1984.

Li oferim gestionar la seva comunitat a partir de 6,50 € mensuals per propietari. Els honoraris inclouen tota la gestió de cobraments i pagaments de la finca, control de la morositat, liquidació i pressupost anual, així com també la convocatòria de la Junta Ordinaria anual, i l'enviament de l'acta corresponent a tots els comuners. A més, li oferim atenció personalitzada presencial i seguiment exahustiu de totes les reparaciones i sinistres de la comunitat.

Al nostre Despatx tindràs el millor assessorament en materia de propietat horizontal i Administració de Comunitats de Propietaris. Podrás consultar les actes de les Juntes, la liquidació i el pressupost anual, pagar rebuts a través de la nostra Web (amb servidor segur SSL), i revisar tota la documentació vinculada amb la Comunitat.

També tindràs a la teva disposició totes les circulars, informacions rellevants i altres documents relacionats. A més també disposaràs de toda la informació normativa del Codi Civil Català que afecta a les comunitats, així com tota la seva jurisprudencia, en materia de repartiment de despeses, manteniment de zones comunes, etc...  Demaneu un pressupost personalitzat adaptat a les vostres necesitats.

SERVEIS

click_find_home_equity_real_estate_icon-

CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES

Emissió per email, o bé per correu ordinari, de les convocatòries de les Juntes de la Comunitat, amb la confecció posterior de l'Acta corresponent. (Ensenya'm un exemple).

chat_talking_home_equity_real_estate_ico

COBRAMENTS I PAGAMENTS

 

Cobrament de les provissions ordinàries i extraordinàries, així com també realització dels pagaments de rebuts i manteniments de la Comunitat.

CONTROL I GESTIÓ DE LA MOROSITAT

 

Gestió i control dels morosos de la comunitat, amb l'enviament de dos requerimients-advertiments de pagament al deudor abans d'iniciar el procedimient judicial de reclamació.

check_home_equity_real_estate_ok_mark_ic

CONTROL D'OBRES, DERRAMES EXTRES I SINISTRES

Seguiment d'incidències, sinistres i reparacions, així com la gestió de derrames extres amb venciment programat.

bars_home_equity_real_estate_house_icon-

LIQUIDACIÓ

 

Confecció de les liquidacions anuals d'ingressos i despeses, amb el desglosament en grups de despeses, així com el repartiment individual per propietaris. (Ensenya'm un exemple)

chat_talk_home_equity_real_estate_icon-i
arrow_bars_up_home_equity_real_estate_ic

PRESSUPOST

 

Confecció dels pressupostos anuals d'ingressos i despeses, tant ordinaris com extraordinàris, de l'exercici següent, així com el repartirent individual per propietaris. (Ensenya'm un exemple)

Si heu rebut una circular del despatx per l'aprovació d'acords comunitaris, sense haver d'efectuar Junta expresa, la Web us portará a signar l'acord, on podreu escollir la millor opció pels vostres interessos. També podreu consultar les vostres votaciones realizadas. El sistema comprovarà, si fos necesari, la vostra identitat, demanant-vos dades confidencials d'autenticació.

Anar-hi

APROVACIÓ D'ACORDS SENSE JUNTA EXPRESA

Podreu trobar aquí, tota la documentació rellevant de la vostra Comunitat de Propietaris. Els documents están agrupats per conceptes, en concret, podreu accedir a liquidacions, pressupostos, actes, visualitzar les gravacions de les Juntes efectuades amb l'aplicació GoToMeeting, i altres documents importants de les vostres darreres juntes. El sistema comprovarà, si fos necessari, la vostra identitat, demanant-vos dades confidencials d'autenticació.

Anar-hi

DOCUMENTACIÓ DE LA COMUNITAT

bottom of page