top of page

CALCULADORA QUOTES RETA 2023 a 2025
(RD Llei 13/2022, de 26 de Juliol)

Dades Identificatives de l'Autònom/a

Característiques del RETA:

PERSONA FÍSICA
SOCIETÀRI
PERSONA FÍSICA
SOCIETÀRI

AUTÒNOM/A PERSONA FÍSICA INDIVIDUAL

Dades Generals:

Dades Econòmiques:

Ingressos Bruts Anuals

(+)

Despeses Anuals (Sense incloure Autònoms)

(-)

Rendimient Net Previ

(=)

Reducció General 7%

(-)

Rendimient Net Anual 

(=)

AUTÒNOM/A SOCIETÀRI

Dades Generals:

Dades Econòmiques:

Ingressos Bruts Anuals

(+)

Dividends i Altres Ingressos Societàris

(+)

Despeses Anuals (Sense incloure Autònoms)

(-)

Rendimient Net Previ

(=)

Reducció General 3%

(-)

Rendimient Net Anual 

(=)

Resultats:

Rendimient Anual Net Total

+

=

Calcular Bases i Quotes
B A S E S

Mínima

Màxima

Q U O T E S

Mínima

Màxima

OBSERVACIONS

Observaciones

Generar PDF
bottom of page