top of page

PREVENCIÓ DE RISCOS (COMUNITATS)

Prevenció de Riscos Laborals.

Les comunitats de propietaris són centres de treball que contínuament reben empreses externes (manteniments de calderes, ascensors, jardiners, personal de seguretat, empreses de neteja, etc.) a les seves instal·lacions. Per això estan obligades, d' acord amb el Reial Decret 171/2004, a realitzar la coordinació d'activitats empresarials amb aquestes empreses externes.

 

Com a centre de treball, ha de tenir una identificació/avaluació de riscos (INFORME) realitzada per personal qualificat, les mesures de prevenció d' aquests riscos i un pla de  emergència. En aquest sentit la normativa aplicable es la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 de PRL en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials.

 

Malgrat la comunitat de propietaris no tingui personal propi empleat, se li aplica igualment la normativa d'acord amb l'Article 24 de la LPRL, el qual detalla el següent:

 

Article 24.1:

Quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors de dos o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l' aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Amb aquesta finalitat, establiran els mitjans de coordinació que siguin necessaris quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos als seus respectius treballadors, en els termes previstos en l' apartat 1 de l' article 18 d' aquesta Llei.

 

Article 24.2.:

L' empresari titular del centre de treball adoptarà les mesures necessàries perquè d' aquells altres empresaris que desenvolupin activitats en el seu centre de treball rebin la informació i les instruccions adequades, en relació amb els riscos existents en el centre de treball i amb les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com sobre les mesures d' emergència a aplicar, per al seu trasllat als seus respectius treballadors.

 

En conseqüència la comunitat de propietaris, sense treballadors propis, com a titular del centre treball en el qual desenvolupen treballs altres empreses contractades, ha de complir amb determinades obligacions en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE) per garantir que els treballs realitzats en les seves instal·lacions es realitzen amb garanties de seguretat i salut de tots els treballadors de les empreses contractades.

 

Igualment també té el deure d'informar als altres empresaris i treballadors autònoms concurrents sobre els riscos propis del centre de treball que puguin afectar les activitats per ells desenvolupades, les mesures referides a la prevenció d' aquests riscos i les mesures d'emergència que s' han d'aplicar.

 

En aquest sentit, hi ha un seguit de sentències que han condemnat a les comunitats de propietaris que han incomplert aquesta normativa. Entre elles destaca la Sentència del 27 de maig de 2022 del Tribunal Suprem, en la que detalla que la comunitat adoptarà les mesures necessàries perquè aquells altres empresaris que desenvolupin activitats en el seu centre de treball rebin la informació i les instruccions adequades, en relació amb els riscos existents en el centre de treball i amb les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com sobre les mesures d' emergència a d' aplicar, per al seu trasllat als seus respectius treballadors. Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d' obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d' aquelles i que es desenvolupin en les seves centres de treball han de vigilar el compliment per aquests contractistes i subcontractistes de la normativa de prevenció de riscos laborals.

 

L'incompliment de les previsions d'aquest precepte de la LPRL genera una sèrie de responsabilitats que s' especifiquen en l' Article 42.3 de la LISOS, i amb quanties de sanció elevades.

Certificat Digital

També us podem emetre diretamente, el Certificat Digital necessàri per a poder començar a funcionar i comunicar-vos amb els organismes corresponents, TGSS, Hisenda autonômica i estatal, Cadastre, Ajuntament, etc...

Som Oficina de Verificació Presencial (OVP) per al prestador de serveis com a Autoritat Certificadora Reconeguda d'ANF i BoxFirma, i per tant no és necessària la vostra identificació adicional a cap organisme, sinó que el tràmit complet és fa en el nostre despatx, i tot amb un petit cost adicional. Amb nosaltres obtenir el teu certificat digital es molt senzill !!. 

Premeu aquí si voleu tener més Informació sobre aquest tràmit.

Packs d'Honoraris

Podeu contractar els nostres serveis a través d'un pack, per així estalviar costos, i poder gaudir de professionals especialitzats en les diverses àrees de funcionament de la vostra empresa (fiscal, comptable, laboral, mercantil, etc...), coordinats en equips per donar resposta clara, concreta i específica a les seves necessitats. Consulteu aquí els nostres packs d'honoraris, o pregunteu-nos per un pack específic per a vosaltres i la vostra empresa, confeccionat per les vostres necessitats.

bottom of page