top of page

ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ A L'EXPEDIENT

NOM I COGNOMS

Buscar

DADES IDENTIFICATIVES

Nom :

Cognoms :

E-Mail :

DOCUMENTS ESCANEJATS

Anvers del DNI/NIE/Passaport
Revers del DNI/NIE/Passaport

DADES DE L'HIPOTECA 1

Escriptura
Factura del Registre de la Propietat
Factura de la Taxació d la Finca
Factura de la Notaria
Factura de la Gestoria i o Assessoria

DADES DE L'HIPOTECA 2

Escriptura
Factura del Registre de la Propietat
Factura de la Taxació d la Finca
Factura de la Notaria
Factura de la Gestoria i o Assessoria

DADES DE L'HIPOTECA 3

Escriptura
Factura del Registre de la Propietat
Factura de la Taxació d la Finca
Factura de la Notaria
Factura de la Gestoria i o Assessoria

DADES DE L'HIPOTECA 4

Escriptura
Factura del Registre de la Propietat
Factura de la Taxació d la Finca
Factura de la Notaria
Factura de la Gestoria i o Assessoria

DADES DE L'HIPOTECA 5

Escriptura
Factura del Registre de la Propietat
Factura de la Taxació d la Finca
Factura de la Notaria
Factura de la Gestoria i o Assessoria
Anul·lar

Actualitzat Correctament

Error al Actualitzar les Dades

bottom of page