top of page

PROTECCIÓ DE DADES RGPD/LOPD (COMUNITATS)

En matèria de Protecció de Dades de caràcter personal. 

La Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) regulen les normes d'obligat compliment per a les comunitats de propietaris.

 

Els administradors de finques són normalment els encarregats del tractament de dades de les comunitats de propietaris, assumint alhora un doble paper de responsable i encarregat.

 

Així doncs el Responsable del tractament de les dades personals serà la pròpia comunitat de propietaris representada pel seu president o pel seu administrador. Aquesta figura és qui ha de declarar els fitxers, signar els contractes de l'encarregat de tractament, custodiar els fitxers etc. Com és el vostre cas, aquestes funcions són delegades a un administrador de finques que actua com a Encarregat del Tractament i vetlla pel compliment de les obligacions legals de la Comunitat.

Amb l'entrada en vigor del nou Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 s'hauran actualitzar tots els contractes i adaptar-los a les noves obligacions. Les quals de forma resumida son les següents:

  • Registre d'activitats: Obligació de declarar fitxers davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el qual a partir del 25 de maig de 2018 va quedar substituït per un Registre de les activitats de tractament.

  • Informar als interessats: S'ha d'informar als interessats, que podran ser copropietaris o tercers, d'acord amb els nous requisits que estableix el nou Reglament (identificació del responsable, finalitats, legitimació, conservació de les dades, destinataris, com exercir els drets ARCO, revocar el consentiment, dret a la portabilitat, dret a la limitació del tractament i a reclamar a l'Autoritat de Control etc.)

  • Mesures de seguretat: El nou Reglament no estableix directrius ni normativa concreta sobre les mesures de seguretat que s'han d'aplicar. A partir del Principi de Responsabilitat Proactiva, exigeix que s'apliquin mesures apropiades per garantir i poder demostrar que el tractament de dades personals es realitza d'acord amb el Reglament. Per aquest motiu serà necessària una Avaluació d'Impacte.

 

El correcte compliment de la normativa permetrà evitar importants sancions que amb el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades poden arribar fins a un màxim de 20 milions d’euros.

Certificat Digital

També us podem emetre diretamente, el Certificat Digital necessàri per a poder començar a funcionar i comunicar-vos amb els organismes corresponents, TGSS, Hisenda autonômica i estatal, Cadastre, Ajuntament, etc...

Som Oficina de Verificació Presencial (OVP) per al prestador de serveis com a Autoritat Certificadora Reconeguda d'ANF i BoxFirma, i per tant no és necessària la vostra identificació adicional a cap organisme, sinó que el tràmit complet és fa en el nostre despatx, i tot amb un petit cost adicional. Amb nosaltres obtenir el teu certificat digital es molt senzill !!. 

Premeu aquí si voleu tener més Informació sobre aquest tràmit.

Packs d'Honoraris

Podeu contractar els nostres serveis a través d'un pack, per així estalviar costos, i poder gaudir de professionals especialitzats en les diverses àrees de funcionament de la vostra empresa (fiscal, comptable, laboral, mercantil, etc...), coordinats en equips per donar resposta clara, concreta i específica a les seves necessitats. Consulteu aquí els nostres packs d'honoraris, o pregunteu-nos per un pack específic per a vosaltres i la vostra empresa, confeccionat per les vostres necessitats.

bottom of page