top of page

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ

2. Ajut dirigit a les empreses que han tingut algun treballador en situació d'ERTO el proppassat dia 31 de Gener de 2021. L'ajut consisteix en 2.000,00 € per treballador en situación d'ERTO a la data indicada, amb un límit màxim de de l'ajut de 30.000,00 € per empresa beneficiària. Els criteris a tenir en compte per a l'atorgament de l'ajut, consistiran en una ponderació del percentatge de baixada dels ingresos bruts de la facturació de 2020 respecte a 2019, podent-se atorgar fins a 100 punts a les empreses que el seu percentatge de baixada sigui del 100,00%, i així proporcionalment, fins a l'atorgament de 0 punts a les empreses que no hagin tingut cap baixada d'ingressos bruts en la seva facturació de 2020, respecte a la de 2019. Podeu tramitar-la en el següent link:

Altres serveis del despatx:

Certificat Digital

També us podem emetre diretamente, el Certificat Digital necessàri per a poder començar a funcionar i comunicar-vos amb els organismes corresponents, TGSS, Hisenda autonômica i estatal, Cadastre, Ajuntament, etc...

Som Oficina de Verificació Presencial (OVP) per al prestador de serveis com a Autoritat Certificadora Reconeguda d'ANF i BoxFirma, i per tant no és necessària la vostra identificació adicional a cap organisme, sinó que el tràmit complet és fa en el nostre despatx, i tot amb un petit cost adicional. Amb nosaltres obtenir el teu certificat digital es molt senzill !!. 

Premeu aquí si voleu tener més Informació sobre aquest tràmit.

Packs d'Honoraris

Podeu contractar els nostres serveis a través d'un pack, per així estalviar costos, i poder gaudir de professionals especialitzats en les diverses àrees de funcionament de la vostra empresa (fiscal, comptable, laboral, mercantil, etc...), coordinats en equips per donar resposta clara, concreta i específica a les seves necessitats. Consulteu aquí els nostres packs d'honoraris, o pregunteu-nos per un pack específic per a vosaltres i la vostra empresa, confeccionat per les vostres necessitats.

Expedients de Regulació d'Ocupació

Els procediments administratius d'extinció de contractes de treball (Acomiadament col·lectiu), de suspensió temporal de contractes de treball (ERTO), o de reducció temporal de jornada, són aquells basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives, o de força major. En aquest últim cas, s'inclou també la força major per COVID-19.

Si esteu interessats en tramitar un nou ERTE i sol·licitar-nos més informació al respecte, adequada a la vostra tipología d'empresa, mitjançant mail a informacio@miplanas.com. En cas de fer-ho, contactarem amb vosaltres a la major brevetat possible per informar-vos del procedimient a seguir, així com del cost corresponent.

Per alta banda s'han publicat recentment noves línees d'ajuts per a empreses i treballadors afetats per ERTOs. Si us voleu inscriure o solicitar algun dels ajuts regulats a la Resolució EMC/242/2021, de 4 de Febrer i l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de Febrer, premeu en alguna de les següents opcions:

1. Ajut dirigit als treballadors/es que han estat en ERTO algun dia entre l'1 i el 31 de Desembre de 2020, es desconeix a dia d'avui l'import a percebre per treballador, malgrat es prioritzaran les rendes baixes:

bottom of page