top of page

AJUTS RETA NO Vigents (Autònoms)

Ajuts Extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica de persones autònomes o que formin part d'una microempresa enfront al COVID-19.

El proper dia 19 de febrer s'obrirà legalment un nou registre perquè persones treballadores autònomes s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s'inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries  si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria. 

La presentació de sol·licituds es podrà realitzar des de les 9 del matí del dia 19 de febrer fins al dia 26 de febrer a les 3 de la tarda i els seus beneficiaris seran les persones autònomes, incloses al RETA, que exerceixin una activitat econòmica ja sigue com a persona física a títol individual, o bé com a mutualistes, societaris, socis cooperativistes, i tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos) per cada unitat empresarial. El pressupost asignat a la partida és de 280.000.000,00 d'euros, éssent l'import de l'ajut de 2.000,00 euros per autònom. Els requisits per accedir-hi son els següents:

  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 

  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.

  • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 

  • El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.

  • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

  • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Així doncs, si reuniu els requisits corresponents i desitjeu que us tramitem la inscripció corresponent, premeu en el següent link:

Prestacions per cessament d'activitat

En aquest apartat podreu accedir a la sol·licituds de les actuals ajudes de prestacions per cessament d'activitat regulades al Reial Decret Llei 2/2021 de 26 de Gener. Amb la incorporació de les dades del formulari i la vostra autorizació us tramitarem l'ajuda que us correspongui, atenent als requisits de cadascuna de les modalitats. Pots prémer sobre el nom de cadascuna de les prestacions i accediràs directament a la pàgina de la sol·licitud:

   * Cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi.

   * Cessament d'activitat per suspensió temporal de tota activitat.

   * Cessament d'activitat de RETAs que NO reuneixen requisits Article 7.

   * Cessament d'activitats de RETAs de Temporada.

En el cas que NO sàpigues a quina prestació pots accedir, ves a la pàgina de requisits, o bé respon al qüestionari de preselecció, i sabràs l'ajuda més convenient per a tu. En el cas de no complir amb el requisits de l'Article 7, digue'ns si vols que et demanem subsidiàriament la prestació de l'Article 6 del RD Llei 2/2021.

Per accedir a la pàgina de requisits de cada prestació, prem el següent botó:

Han quedat sense vigència les prestacions als Treballadors Autònoms estipulades en els RD Llei 8/2020, RD Llei 25/2020 i RD Llei 30/2020.

Altres serveis del despatx:

Certificat Digital

També us podem emetre diretament, el Certificat Digital necessari per a poder començar a funcionar i comunicar-vos amb els organismes corresponents, TGSS, Hisenda autonòmica i estatal, Cadastre, Ajuntament, etc...

Som Autoritat Certificadora Reconeguda d'ANF, i per tant no és necessària la vostra identificació adicional a cap organisme, sino que el tràmit complet es fa en el nostre despatx, i tot amb un petit cost adicional. Amb nosaltres obtenir el teu certificat digital és molt senzill !!. 

Premeu aquí si voleu tenir més informació d'aquest tràmit.

Packs d'Honoraris

Podeu contractar els nostres serveis a través d'un pack, per així estalviar costos, i poder gaudir de professionals especialitzats en les diverses àrees de funcionament de la vostra empresa (fiscal, comptable, laboral, mercantil, etc...), coordinats en equips per donar resposta clara, concreta i específica a les teves necessitats. Consulteu aquí els nostres packs d'honoraris, o pregunteu-nos per un pack específic per a vosaltres i la vostra empresa, confeccionat per les vostres necessitats.

bottom of page