top of page

QÜESTIONARI PRESTACIONS RD Llei 2/2021

Qüestionari de preselecció del tipus de prestació a sol·licitar

En aquest apartat podreu respondre a un màxim de 5 preguntes en total, per saber quina de les quatre modalitats de prestacions per cessament regulades al RD Llei 2/2021 és la que us correspon:

Prestació a sol·licitar:

Sol·licitar la prestació
bottom of page