top of page

CODI DE CONDUCTA

Codi de Conducta

Per donar compliment al que estableix a la Llei Orgànica 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general de la pàgina web www.miplanas.com propietat de:

Pere Arañó Planas

NIF: 38815726Y

Domicili Social: Riera Sant Domènec número 18. 08360 Canet de Mar. Barcelona.

Telèfon: 937.942.721

Fax: 937.940.598

Correu electrònic: informacio@miplanas.com

Pere Arañó Planas, és un despatx d'Assessoria Laboral, Empresarial i Fiscal, i també Administració de Finques.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Pere Arañó Planas informa que totes les dades de caràcter personal que els Usuaris facilitin a través de l' website, passaran a formar part de el fitxer automatitzat de Pere Arañó Planas Assessor, SLP (B64749401), degudament legalitzat i legitimat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent el mateix Pere Arañó Planas el seu Titular i Responsable.

La finalitat de l'fitxer és realitzar la gestió dels Usuaris, així com permetre la localització i comunicació amb els mateixos per tal de gestionar les consultes formulades per aquests o bé per al correcte manteniment de les relacions comercials o professionals que puguin existir.

Pere Arañó Planas garanteix la protecció i privacitat de les dades aportades pels Usuaris implantant les mesures de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal recollides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes. Tot i adoptar les mesures tècniques i organitzatives pertinents, els Usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El subministrament de dades personals errònies o falses o la no acceptació de la present "Política de Protecció de Dades" suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part de Pere Arañó Planas a les consultes, sol·licituds, dubtes, suggeriments o qualsevol tipus de comunicació que hagi pogut realitzar l'Usuari, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en dret.

Pere Arañó Planas és l'únic destinatari de les dades. Els Usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició personalment, a través d'un dels següents procediments:

Mitjançant escrit presentat en el domicili social dalt indicat, especificant el dret a exercir i aportant còpia de l'DNI o altre document acreditatiu.

Mitjançant escrit dirigit a informacio@miplanas.com especificant el dret a exercir i adjuntant còpia de l'DNI o altre document acreditatiu de la persona sol·licitant.

Modificació dels acords

Pere Arañó Planas es reserva el dret de modificar la Política de Protecció de Dades de forma discrecional, sempre acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes immediats a la data de publicació de l'esmentada modificació en el website.

bottom of page